Παρουσίαση τεχνικής αναφοράς Άγγελου Αντικατζίδη στο πλαίσιο του MSc by Research, Παρασκευή 03/11/2023.

Α εξαμήνου 10:00-10:30 πμ: Click here to join the meeting

Β εξαμήνου 10:30-11:00 πμ: Click here to join the meeting