4ος Κύκλος του ετήσιου προγράμματος “ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ & ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΣΤΟ STEM” :

https://learning.uth.gr/stem_program/ 

Κόστος: 650 ευρώ

Ώρες κατάρτισης: 450

Διάρκεια: 9 μήνες

Περίοδος εγγραφών: μέχρι 4/4/2021 (μπορούν και να παραταθούν)

Έναρξη κατάρτισης: 5/4/2021

Δωρεάν μάθημα γνωριμίας: Σάββατο 27/03/2021 και ώρα 7:00 μ.μ. – 8:30μ.μ ή Σάββατο 03/04/2021 και ώρα 7:00 μ.μ. – 8:30μ.μ